Криве демагнетизације

Крива демагнетизације или БХ крива је други квадрант хистерезе за тврде магнетне материјале укључујући магнете ретких земаља.Пружа информације о магнетним карактеристикама магнета, укључујући јачину магнетног поља и отпорност на демагнетизацију.Нарочито крива на високој температури пружа важну референцу за инжењере да израчунају и пронађу одговарајући магнетни материјал и степен како би испунили своје радне захтеве.Стога вам овим припремамо криве демагнетизације на неколико високих радних температура за магнете од синтерованог неодимијума и магнета од самаријум кобалта за сваки расположиви разред.Кликните на сваку ћелију за њене криве демагнетизације.

Криве демагнетизације за синтероване неодимијумске магнете испод

Бр (кГс)

Хцј(кОе)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 Максимална радна темп.
(°Ц)
12     Н35 Н38 Н40 Н42 Н45 Н48 Н50 Н52 80
14  Н33М Н35М Н38М Н40М Н42М Н45М Н48М Н50М  100
17   Н33Х Н35Х Н38Х Н40Х Н42Х Н45Х Н48Х   120
20   Н33СХ Н35СХ Н38СХ Н40СХ Н42СХ Н45СХ    150
25 Н28УХ Н30УХ Н33УХ Н35УХ Н38УХ Н40УХ      180
30 Н28ЕХ Н30ЕХ Н33ЕХ Н35ЕХ Н38ЕХ       200
35 Н28АХ Н30АХ Н33АХ         230

Криве демагнетизације за магнете од синтерованог самаријум кобалта испод

Br (кГс)

Хцј(кОе)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 Максимална радна темп.
(°Ц)
15 ИКС14 ИКС16 ИКС18 ИКС20 ИКС22 ИКС24       250
20 ИКС14Х ИКС16Х ИКС18Х ИКС20Х ИКС22Х ИКС24Х         250
8        ИКСГ26М ИКСГ28М ИКСГ30М ИКСГ32М ИКСГ34М 300
18       ИКСГ22 ИКСГ24 ИКСГ26 ИКСГ28 ИКСГ30 ИКСГ32 ИКСГ34 350
25       ИКСГ22Х ИКСГ24Х ИКСГ26Х ИКСГ28Х ИКСГ30Х ИКСГ32Х ИКСГ34Х 350
15      ИКСГ22ЛТ        350